การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
 

พันจ่าเอกทองพูน  บุญทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกพร้อมด้วยข้าราชการ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2 ในการทำการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  โดยมีประชาชนในหมู่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 10.03 น. โดย คุณ นิพิชฌน์ คงเงิน

ผู้เข้าชม 162 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย