โครงการฝึกอบรม ลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  
 

โครงการฝึกอบรม ลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านยาเสพติด  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔  กันยายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆราม(วัดถือน้ำ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 12.34 น. โดย ปลัด ชุมพล โพธิ์อ่อง

ผู้เข้าชม 718 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย