หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
   
 
สภาพทั่วไป
อาชีพประชากร
   
การจัดสรรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ออก สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
  อาชีพของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออกประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกรรม
  ปลูกพืชเศรษฐกิจในตำบลนครสวรรค์ออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก มีพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 4,509 ไร่ พืช เศรษฐกิจได้แก่ มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง ข้าวโพดหวาน ไม้ผล และพืชผัก ตามลำดับ
  ใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลนครสวรรค์ออก เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ในเขตราชการ ทหาร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ทำให้ลักษณะการใช้ที่ดินเป็นการใช้เพื่อการ พักอาศัย และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
 
ภูมิประเทศ
 
โดยทั่วไปเป็นที่ราบเรียบบริเวณตอนกลาง เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 34 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันของพื้นที่ไม่เกิน 8% โดยลาดลงเล็กน้อยจากทิศตะวันออก และทิศใต้ สู่ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
 
ภูมิอากาศ
 
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 ฤด คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูร้อนอากาศ อบอ้าวและแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงประมาณ 42 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอากาศหนาวเพียงระยะเวลา
สั้น ๆ ในฤดูฝน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และตกไม่สม่ำเสมอ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชากรในตำบลนครสวรรค์ออกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) หมู่ที่ 2
  วัดป่าเรไลย์ หมู่ที่ 2
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
     
วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลนครสวรรค์ออก เป็นมรดกเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานานมีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏชัดเจน วิถีชีวิตของชาวตำบลนครสวรรค์ออก ได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวตำบลนครสวรรค์ออก ที่น่าสนใจมีดังนี้
  ประเพณีสงกรานต์ ทุกหมู่บ้าน
  ประเพณีไทดำบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6
 
การศึกษาในตำบล
   
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัตินครสวรรค์
  โรงเรียนระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เขต 8 จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ
  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 8
สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง คือ
  สถานีอนามัยบ้านหนองแก่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
   
  ที่พักตำรวจสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลนครสวรรค์ออก จำนวน 187 คน
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา
  บึง หนอง คลองต่าง ๆ ได้แก่ คลองเกาะเห็ด คลองหลังบ้าน หนองแก่ง และหนองงิ้ว
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย จำนวน 1 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 7 แห่ง
  บ่อโยก จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.056-217-863 ต่อ 22
โทร : 056-217-863 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-217-863 โทรสาร : 056-217-865
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 19,731,223 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10