หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 13 รายการ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางโครงการงานจัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปูหญ้า พร้อมสิ่งตกแต่งต่างๆ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจักรยานน้ำ เรือถีบไฟเบอร์กลาส รูปต่างๆ ขับเคลื่อนด้ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกกุหลาบ ใบบูธ ใบธานาด และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในพิธ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพร้อมผ้ารองพาน พรม เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานพระบรมฉา [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 242 หัว [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากฟ้า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำบ้านธารเกษตร [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารกลางวันพร้อม [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากฟ้า 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก สมโภชหลวงพ่อศิลา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลาง จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ป้าย โ [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อปลาพันธ์ุน้ำจืดในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (กองสาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๐๖ นว. โด [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณงานตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีงบปร [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างรูปปั้นรูปแบบต่างๆหรืองานโลหะประกอบขึ้นรูปแบบต่างๆ ใช้สำ [ 29 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำโครงการปูนปั้นรูปแบบต่างๆหรืองานโลหะประกอบขึ้นรูปแบบต่างๆ หมู่ที่ ๑ บ้า [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อจักรยานน้ำ เรือถีบไฟเบอร์กลาสรูปต่างๆ ขับเคลื่อนด้วยแรงคนจำนวน ๔ ลำ โดยวิธีเ [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๕๒๖ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก โดยวิธ [ 22 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้่อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน [ 19 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด (กองช่าง) ทะเบียน ตฆ.๑๖๔๖ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.3/ 26051 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกัน [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/852 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26127 เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อดำเ [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26131 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 26132 กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ถุงพลาสติก [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 26135 ประชุมแจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัด [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25867 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/28570 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 25741 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 847 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 273  ตอบ 1  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลย (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 316  ตอบ 0  
สนามกีฬาแหลมไผ่ไฟดับเล่นกีฬาออกกำลังกายกันไม่ได้เลยครับ (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 342  ตอบ 4  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 
 
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 4,941,164 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10