หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชน แบบ ๒ ชั้น บ้านกองเสบียง [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชน แบบ ๒ ชั้น บ้านกองเสบียง หมู่ท [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 101 
ประกาศราคากลางโครงการปูนปั้นรูปแบบต่างๆหรืองานโลหะประกอบขึ้นรูปแบบต่างๆ หมู่ที่ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 88 
 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกองทุนยุติธรรม เรื่อง ภารกิจของกองทุนยุ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชายธง ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โกรกพระ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยใหญ่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองเบน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน โซเดล (พายุระดับ 3) ฉบับที่ 1 (231/2 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 
 
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุในโครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพร [ 9 ต.ค. 2563 ]ซื้อต้นไทรเกาหลีพร้อมกระถาง สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (วัสดุการเกษตร) กองสาธารณสุขแ [ 9 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยพระบาทสม [ 8 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มชนิดน้ำถังใส) ประจำปีงบปนะมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๐ ถังต่อเดือ [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรร [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการขุดขนย้ายดินจากบริเวณหนองแก่งหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชน แบบ ๒ ชั้น บ้านก [ 23 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถเดินทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 23 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถมินิบัสเดินทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]

 
     
   
   
 
   
 
 
 
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้น  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSH  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปล  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว22802 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
 
 
 
น้ำประปาอีกแล้ว 3 ปีแล้วมีแต่หนักกว่าเดิม (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 225  ตอบ 1  
ขอความอนเคราะห์รถน้ำบริเวณที่จอดรถ ด้วยคะ (17 มี.ค. 2563)    อ่าน 757  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 440  ตอบ 1  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลย (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 442  ตอบ 0  
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
 

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
พุทธอุทยานนครสวรรค์
 


 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.นครสวรรค์ออก พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 6,256,669 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10