หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2