หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์การลาและวิธีปฏิบัติราชการที่ยังบังคับใช้ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการ ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิน ข้าราชการ ลจ.ประจำ [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2