หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายกอบต.นครสวรรค์ออก
นายปัญญา เฉลียวชาติ
เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด
พิชิตความยากจน
องค์การบริหารส่วนตำบล  นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  1. การไฟฟ้า
    ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใน ความ รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ และยังมีบางหลังคาเรือนที่ไม่ได้ใช้ฟ้าของ การไฟฟ้า ฯ ประมาณ 17 หลังคาเรือน ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่)
  2. การประปา
    การบริการทางด้านประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาของ การประปานครสวรรค์ออก (การประปาส่วนภูมิภาค) นอกจากนี้ หมู่ที่ 3 บางส่วนใช้น้ำประปาหมู่บ้านของ ตำบล กลางแดด และหมู่ที่ 5 ใช้น้ำบาดาล (เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่)
     
  3. การโทรคมนาคม
   
- ไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
- โทรศัพท์ การให้บริการด้านโทรศัพท์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดนครสวรรค์
- หอกระจายข่าว จำนวน 7 แห่ง
- ข่ายวิทยุสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกมีข่ายวิทยุสื่อสารของทหาร จำนวน 2 ข่าย
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 6 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6
   
  4. การจัดสรรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
   
4.1 อาชีพของประชาชน
    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกรรม
4.2 ปลูกพืชเศรษฐกิจในตำบลนครสวรรค์ออก
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกมีพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 4,509 ไร่ พืช เศรษฐกิจได้แก่ มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง ข้าวโพดหวาน ไม้ผล และพืชผัก ตามลำดับ
4.3 ใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลนครสวรรค์ออก
    เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ในเขตราชการ ทหาร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ทำให้ลักษณะการใช้ที่ดินเป็นการใช้เพื่อการ พักอาศัย และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-276-879
 
ชุมชนหมู่บ้านไทดำ
กองเสบียงฟาร์ม @ อบต.นครสวรรค์ออก
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-217-863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 11,286,329 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10