หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
  “ เมืองนครสวรรค์ออกน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
ต่อต้านยาเสพติด พิชิตความยากจน ”
   
 
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ออก  
นายปัญญา เฉลียวชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม
  ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
  ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย
และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน
  รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.056-217-863 ต่อ 22
โทร : 056-217-863 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-217-863 โทรสาร : 056-217-865
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
จำนวนผู้เข้าชม 18,717,575 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10